SPELREGLER

För att vi alla ska få ett bra lajv och känna oss trygga och bekväma med varandra krävs att vi har gemensamma spelregler. Dessa ska alltid följas, och är ett krav för att få delta i lajvet. Om du under lajvet upplever att reglerna inte följs kontaktar du arrangörerna.


Åldersgräns

På detta lajv har vi en åldersgräns på 18 år. Med målsmans tillstånd kan även deltagare som ska fylla 18 samma år delta.

strid

Stridssystem
Alla har 2 KP
Lätt rustning ger +1 KP
Tung rustning ger +2 KP

En träff = 1 KP. Den som går ner på 0 KP är utslagen.

När man är utslagen är man försatt ur stridbart skick. Man kan inte längre delta aktivt i strider, hjälpa sina vänner i strid, springa eller utföra något slags arbete. Man får skrika förolämpningar och ropa på hjälp. Man kan även haltande ta sig från platsen till skydd. För att återhämta krävs läkarbehandling.

Läkarbehandling ges av läkekunnig i sjukstuga eller i fält. När en utslagen karaktär tagit emot läkarbehandling påbörjar läkeprocessen och karaktären återfår då 1 KP i timmen.

Boffervapen
Alla boffervapen kontrolleras av arrangörer vid incheckning. I strid undvikes slag mot huvud, skrev och kvinnobröst. Inga vapen som involverar riktig fysisk kontakt är tillåtna, exempelvis knogjärn. Det är endast tillåtet att sticka med stomlösa boffervapen.

För att nocka en annan karaktär sätter man skaftet på sitt vapen mot den andres huvud eller axel och säger “nock”. Den som blir nockad är då utslagen i 20 minuter och kan lootas. Den som blir utslagen väljer själv om den kommer ihåg överfallet eller inte.

Airsoft
Vid spelstart kommer ditt vapen genomgå kronografering, där vi beroende på utgångshastigheten bedömer ditt säkerhetsavstånd till andra spelare. Vi följer VSAFs trimlilsta: http://www.vsaf.se/vsaf_regler_chronolista.JPG

Om din karaktär kommer för nära inpå fienden så avfyrar du i marken och säger pang. Endast under lajvet, och endast på lajvområdet får kula finnas i loppet samt magasin i bössan. I postapokalypsen är det snålt om kulor, och därför kommer dessa lämnas ut till deltagarna vid incheckning. Att ta med egna kulor är absolut förbjudet, dels pga att det inte ingår fri mängd kulor i lajvvärlden, men även för att vi mäter utgångshastigheten med en viss kulvikt, och om du har med egna kulor som väger mer eller mindre än våra, så kommer detta påverka ditt säkerhetsavstånd. Det är alltså även en säkerhetsåtgärd, och ingen av oss vill komma hem utan tänder eller med stora blåmärken. Det kommer vara fullt möjligt att införskaffa mer kulor in-game.

Tips: lämna era high cap-magasin hemma, ni kommer inte få så mycket kulor att dessa kommer fungera att spela med.

Specialairsoftvapen (sniper, granattillsatser, minor) kräver specialansökan. Skicka oss ett mail om detta är något ni känner är ett måste för er karaktär. Arr och kronograför har rätt att neka airsoftvapen om detta bedöms nödvändigt.

Fredade timmar i Håle är mellan 01-06, och detta innebär att vi undviker att skjuta och leva om allt för mycket där folk ligger och sover. Spelet pågår dock dygnet runt, vilket betyder att säkerhetsglasögon anpassade för airsoftspel alltid skall vara på förutom när du sover.

Civilister
Eller icke-lajvare som vi också kallar dem. Vi kommer befinna oss långt från bostadsområden, men det går många leder i närheten, och ni kan därför stöta på både vandrare och cyklister när ni är ute och genomsöker Markerna. Skulle någon som inte är där för att lajva dyka upp så ligger det på allas ansvar att informera dem om att det pågår ett lajv med airsoftinslag, och att de kan träffas av kulor om de befinner sig i närheten av området. Skjut eller boffra inte på dem. Ta er istället gärna några minuter med dem och förklara vad vi gör så minskar risken att de dröjer sig kvar, och dessutom visar vi vilka trevliga typer vi är.

Ljus & Pyro
Att ta med egna rökgranater, bengaler och stroboskop är något som ska godkännas av arrangörer, och ska visiteras innan lajvstart.
Antal tillåtna rökgranater per person är 3 st. Undantag gäller för Vaktstyrkan och särskilda individer.
Vit rök - skyl från insyn. Kräver ej skyddsmask.
Färgad rök - giftig rök. Kräver skyddsmask. Om en karaktär andas färgad rök utan skyddsmask blir denne utslagen. Den som blivit utslagen kan lootas utan att denne ser eller kommer ihåg något. Den som blivit utslagen är detta i 20 minuter, eller tills att alla andra avlägsnat sig från platsen, eller tills att denne får en injektion av läkekunnig.

Trappa upp konflikter

Spel kring konflikt kan vara riktigt roligt, och berika upplevelsen eftersom spelaren ofta tvingas lära känna sin karaktär på ett djupare plan. Även om vi 5 år efter De Gröna Krigen befinner oss i en relativt hård värld, där död och lidande inte hör till ovanligheterna så löser Håles invånare inte sina konflikter med våld i första hand. Många som tar sig till Håle när en förhoppning om att kunna starta ett nytt liv, eller åtminstone finna någon slags fristad, och detta märks tydligt genom att konflikterna som uppstår mellan Håle-borna mycket sällan slutar i fysiskt våld. Även hos genomresande uppskattas det faktum att människorna i Håle inte främst tar till våld gentemot varandra, utan löser konflikter på annat sätt. Ofta kommer en mycket längre med mutor, hot, onda blickar och utpressning.

Vi vill uppmuntra er som väljer konfliktspel att trappa upp dessa relationer successivt, snarare än att gå från 0 till 100 och lösa det hela med ett knäskott eller liknande. Visserligen kan en sådan reaktion vara helt rimlig för vissa karaktärer, men en sådan person ses troligen som mycket ostabil, och till och med som ett hot mot ordningen. Ledarna i Håle har lagt alltför mycket tid och resurser på att bygga upp denna Knutpunkt för att låta den raseras av en galning med ryckningar i avtryckarfingret. Åtminstone om det sker innanför Håles gränser. Eller ja, åtminstone om någon ser att det sker. Det som sker i Markerna stannar ofta där.

in eller off?

Att skilja på vad som tillhör spelet och inte kan ibland vara svårt, och det är därför viktigt att alla deltagare är lyhörda gentemot varandra. För att tydliggöra kommunikationen kring detta finns vissa regler som ska läsas på och memoreras:

- Om du ser en person som passerar eller befinner sig i området, men som håller en knuten näve i pannan och samtidigt tar avstånd från det som pågår i spelet, så betyder detta att denna person inte är där. Syns inte, finns inte. Detta kan vara en person som behöver gå off-game och är på väg bort från spelområdet, en SLP på tillbakaväg från ett uppdrag eller en person som helt enkelt inte vill ta del i det spel som utspelar sig där denne råkade befinna sig.

- Om du upplever att något blir fel, eller om du känner dig obekväm med situationen in eller off, går det att diskret säga off till en eller flera personer för att kommunicera vad som inte funkar, exempelvis “off, repet sitter för hårt”. Om du hör att någon säger off på detta sätt har du skyldighet att stanna upp och lyssna, vi vill att alla ska må bra och känna sig bekväma.

- De två förstnämna punkterna är viktiga för att alla spelare ska kunna känna sig trygga och inte råka ut för spel de inte vill vara med i. Detta innebär dock inte att näven i pannan eller signalen “off” används speltekniskt. Exempel på felaktigt användande av detta är om du är i strid med någon som inte tar träff - då skriker du inte “off, ta träff!”, eller om du går ut i Markerna för att triumferande finna skatten på egen hand, men på vägen möter ett fientligt gäng - då sätter du inte upp näven i pannan och smyger förbi. Anledningen till att denna typ av offande inte är okej är 1) det stör andra spelares illusion att någon exempelvis skriker “off, ta träff”. Visst är det irriterande att din motståndare beter sig som att denne är gjord av stål och har ett tveksamt lajvsinne, men ofta handlar det kanske om att personen inte känner kulorna träffa, eller att personen är ny inom lajv och har svårt att komma ihåg KP-systemet och liknande. Upplever ni problem med att vissa individer power-spelar och exempelvis vägrar ta träff kan ni prata med oss arrangörer under spelet. 2) Att offa för anledningar som rör spelteknik är ofta kopplat till ett tänk om att vilja “vinna lajvet”, och det är inte vad vi vill spela på. Vi ser hellre att spelarna bjuder på hemligheter, spelar på skador osv. Den som spelar för att vara bäst har och är sällan roligast på lajv.

- På vissa lådor eller väskor i skog och samhälle kommer det sitta en så kallad off-runa (bild kommer), och denna runa betyder att det som finns inuti inte får ses eller röras. Det kan vara förvaring av sjukvårdsmateriel, frukost/kvällsmål till Tavernan och liknande.

- Att kidnappa varandra är helt okej, men var lyhörd för om personen inte verkar vilja eller säger off. Att kontrollera med den du just är på väg att släpa bort genom ett diskret “off, är det okej att kidnappa dig in i skogen två timmar?” är ett enkelt sätt att visa omtanke för din medspelare, och det behöver inte bli några missförstånd. Kidnappningar och liknande hårt spel kan med fördel checkas av med personen i förväg om detta är möjligt. Viktigt är att aldrig binda fast någon och lämna dem ensamma, det ska alltid finnas minst en person utöver den tillfångatagna kvar på platsen där denne hålls. Det är inte heller okej att vägra fångar vatten.


Eld & matlagning

Eldstäder kommer att finnas på flertalet platser i Knutpunkt Håle, och där kan deltagare laga mat och värma vatten. För de som kommer att bo utanför håle och vill göra egna eldstäder krävs godkännande av arrangörer innan eldstaden får tas i bruk. Vid dessa eldstäder ska alltid vatten och ruska finnas lättillgängligt. Mer info om hur en säker eldstad byggs skickas ut till aktuella grupper inför lajvet. I tält som värms upp genom eldning ska eldvakt samt eldvaktschema alltid finnas upprättat.

I anmälan till lajvet finns möjlighet att köpa matkuponger som gäller inlajv. Dessa kuponger kommer ge karaktären möjlighet att på Tavernan hämta varm frukost och enklare kvällsmål bestående av exempelvis soppa, bröd och frukt under tre dagar. Detta kostar 200 kr och kupongerna delas ut vid incheckningen.

Stöld

I en värld som länge präglats av knappa resurser och överlevnad är stöld inget ovanligt. Varje spelare ombeds ha en "lootficka/pouch" för detta ändamål, som fungerar på så sätt att när din karaktär satts ur spel, läggs diskret en hand på den ficka eller väska som innehåller loot, och denna får då plundras av vän, fiende eller vem som nu känner för det. Det är alltså endast det som ligger i lootfickan ni får stjäla av varandra. Exempel på sådant som bor i lootfickan är kulor, patroner (ingame-valuta), godis, kartor, brev, fotografier, droger och memorabilia från världen före katastrofen. Du behöver inte lägga alla dina resurser i lootfickan på en och samma gång, men där ska alltid finnas något kul att hitta.

Att stjäla någon annans airsoftvapen eller boffervapen är inte tillåtet, och inte heller saker som förvaras inne i folks tält. Detta innebär såklart att det inte är ok att förvara ingame-material gömt inne i tälten. Kom ihåg, att de roligaste hemligheterna är de ni råkar dela med er av till andra spelare. Väskor och lådor med ingame-material kommer märkas ut med vit bindel, och dessa är alltså okej att undersöka och i vissa fall loota.

 

Alkohol & tobak

Alkohol i olika styrkor förekommer friskt i Håle. Spelare tar själva med dryck som är tänkt att fungera som rusdrycker in-game. Detta kan vara allt från glögg eller alkoholfritt vin, till ingefärsdekokt eller cola i en plunta. Om du in-game spelar på berusning och märker av att någon annan verkar obekväm av detta off-game, var då lyhörd och kontrollera så att personen mår bra. Det är på samma sätt helt okej för dig som känner dig obekväm att säga ifrån eller avvika från platsen utan konsekvenser in-game, oavsett vad era karaktärer befinner sig i för situation. Lyhördhet och rätten att avvika gäller såklart alla situationer som inte känns bekväma.

Riktig alkoholhaltig dryck starkare än 2.5% får inte brukas under lajvet, utan är tillåtet först när vi blåser av under natten mot söndagen.

Recept på härliga grogg-recept att förbereda och ta med kommer snart.

Rökning är tillåten, men hur många cigaretter produceras rimligen 5 år efter apokalypsen? Pipor och egenrullat premieras, men tänk på att alla inte vill vara passiva rökare, så var därför lyhörd för om någon i din omgivning tycker det blir jobbigt.

Gift & droger

De två GIFTER som förekommer i spelet är:

1) Paralysia - ger en omedelbar förlamande effekt på kropp och stämband, vilket resulterar i att den som intar detta blir helt satt ur spel, och inte kan kommunicera på ca 20 minuter. Lämnas ut av arr.

2) Paralysia Mortem - ger en omedelbar förlamande effekt på kropp, stämband och andningsorgan, vilket resulterar i att den som intar detta dör en permanent död inom en minut. Denna produkt existerar i spelet mycket för stämningens skull, och får enligt regler om död (se nedan) endast användas enligt överenskommelse med karaktären som förgiftas. Lämnas ut av arr.

De DROGER som förekommer i spelet är:

1) Titan - Används av många inför eller vid strid. Förväntad effekt: ökar fysisk förmåga och prestation. Kan i vissa fall göra att personen tål lite lite mer än denne annars hade gjort.

2) Kramknattar - En adaptogen som av många används för att förändra humöret. Förväntad effekt: reglerar kroppens glad-och-arg-ämnen på så sätt att denne hamnar mer i balans. Men hur detta blir kan ju bero helt på utgångsläget.

Droger som har ett visst syfte har inte alltid avsedd effekt, och in-game kommer med varje dos en specifik instruktion om hur du påverkas av drogen just denna gång.

Gifter och droger är något som inte alla karaktärer har lika lätt att få tag i. På grund av detta, men även för att underlätta spel kring dessa produkter kommer dessa lämnas ut av arrangörer vid lajvstart till karaktärer med passande yrken eller socialstatus. Om din karaktär inte har en naturlig anledning att ha kommit över gift eller drogen, men du gärna vill ha spel kring detta kan du meddela detta i anmälan så ska vi se över möjligheterna att skapa spel kring detta.

Som ni säkert förstår får riktigt gift och droger inte brukas under spelet eller i anslutning till eventet (undantag är alkohol efter lajvslut, samt kaffe).

 

Död

Självklart kan din karaktär dö, men detta kommer bara ske om du själv vill detta. När en karaktär blir beskjuten, förgiftad eller nedhuggen så sätter detta karaktären ur stridbart skick, och dessa typer av skador kräver läkarvård. Spela på dina skador. Om du vill dö tidigt under lajvet och träda in som en ny karaktär ska denna godkännas av arr. Om du vill dö för att slippa ifrån gruppen du spelar med ska detta tas upp med arr så vi vet vad som händer, att träda in som en ny karaktär efter detta kräver inte en i förväg godkänd karaktär.